Vi har föräldragrupper där du kan träffa föräldrar med barn i samma ålder.

MEDBORGARPLATSEN

Gruppverksamhet

Föräldragrupp

Erbjuds till alla förstagångsföräldrar. Vi träffas vid ca fyra tillfällen här på Alva BVC. Därutöver har vi ett besök bokat till Medborgarhusets bibliotek. Vårt mål med föräldragrupperna är att de ska stärka er som föräldrar, ge er ökade kunskaper samt skapa möjligheter till kontakt och gemenskap.

Syskongrupp – fråga psykologen

Vår tanke med syskongrupp är att skapa ett öppet forum för föräldrar att samtala kring det nya familjelivet, trots och gränssättning. Här erbjuds möjligheten att träffa andra föräldralediga som har fler barn i familjen. Någon av våra psykologer finns med under träffen.

Anmäl er på listan på anslagstavlan som finns i vagnrummet på BVC.

Välkomna!

Datum 2020
     10:e mars kl 10.00-11.00
     14:e april kl.10.00-11.00

För att ni skall få ut så mycket som möjligt av träffen är antalet deltagare begränsat till tio familjer.

Medborgarplatsen 25, GÖTA ARK 118 72 Stockholm | Hiss A, plan 8